Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019009

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2019009 ze dne 9. 12. 2019.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3939000+9. prosince. 2019 09:09:31
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 39140520-9. prosince. 2019 09:16:48
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4035041+9. prosince. 2019 09:47:34
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4039001+9. prosince. 2019 09:48:14
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 41917123-9. prosince. 2019 09:49:10
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 411014116-9. prosince. 2019 09:49:55
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4139020+9. prosince. 2019 09:50:43
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4129453+9. prosince. 2019 09:51:42
1.00Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje4138003+9. prosince. 2019 09:54:10
2.00Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích4137004+9. prosince. 2019 09:55:23
3.00Dohoda o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4238220+9. prosince. 2019 11:40:57
4.00Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020.42521133-9. prosince. 2019 14:42:31
4.00Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020.4353512-9. prosince. 2019 14:43:33
4.00Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020.4323452-9. prosince. 2019 14:44:33
4.00Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020.4336511+9. prosince. 2019 14:47:38
5.00Odvolání jednatele společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. 43320101+9. prosince. 2019 16:20:24
5.00Odvolání jednatele společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. 43270151+9. prosince. 2019 16:22:07
6.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky  č. 2/20154334036+9. prosince. 2019 16:24:39
7.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/201741292100+9. prosince. 2019 18:37:45
7.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/201740282100+9. prosince. 2019 18:38:25
7.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/20174129480+9. prosince. 2019 18:42:11
7.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/20174126681+9. prosince. 2019 18:42:49
7.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/20174128760+9. prosince. 2019 18:43:22
7.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/20174129570+9. prosince. 2019 18:44:06
8.00Aktualizace zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice4035005+9. prosince. 2019 18:46:36
9.00Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro TJ DYNAMO České Budějovice, z. s., na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k výstavbě víceúčelové sportovní haly4033241+9. prosince. 2019 19:27:03
10.00Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SK Mladé, z. s.4082291-9. prosince. 2019 19:27:51
11.00Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice4037012+9. prosince. 2019 19:29:06
12.00Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zajištění hospicové péče pro občany města České Budějovice4039001+9. prosince. 2019 19:39:03
13.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4037003+9. prosince. 2019 19:50:33
14.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4035005+9. prosince. 2019 19:51:38
15.00Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4034123+9. prosince. 2019 20:47:05
15.00Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů40133213-9. prosince. 2019 20:47:48
15.00Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů40115213-9. prosince. 2019 20:48:26
15.00Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4027094+9. prosince. 2019 20:49:13
15.00Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4033007+9. prosince. 2019 20:50:10
16.00Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích4099193-9. prosince. 2019 21:25:43
16.00Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích4032017+9. prosince. 2019 21:26:24
17.00Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 20204033304+9. prosince. 2019 21:41:40
21.00Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní hale4039001+9. prosince. 2019 21:46:56
21.00Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní hale40152131-9. prosince. 2019 21:47:43
17.00Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 20203425810+9. prosince. 2019 23:38:20
18.00Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2021 až 20243426332+9. prosince. 2019 23:43:00
19.00Záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci: „Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení a výměna střešní krytiny a doplnění zateplení obvodového pláště“3333000+9. prosince. 2019 23:45:43
20.00Koncepce bydlení statutárního města České Budějovice3232000+10. prosince. 2019 00:08:29
22.01Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v rámci stavby ZTV Zahradní město 2. etapa, k. ú. České Budějovice 7, Rožnov3226024+10. prosince. 2019 00:11:36
22.02Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků - části pozemku parc. č. 3340/123 a pozemků parc. č. 3340/125, 3340/124, 3340/165, 3341/76, 3349 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Malebná  3226015+10. prosince. 2019 00:12:18
22.03Dispozice s majetkem města - směna pozemku  parc. č. 567/3 a částí pozemků  parc. č. 559/7 a parc. č. 566 v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.3227014+10. prosince. 2019 00:12:53
22.04Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj)3227014+10. prosince. 2019 00:13:26
22.05Dispozice s majetkem města – prodej id. 6/85 pozemku parc. č. 1199/12 v k. ú. České Budějovice 4 (lokalita ul. Okružní – Světlíky)3227014+10. prosince. 2019 00:14:01
22.06Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1871/3, k. ú. České Budějovice 3 (Nádražní, u řadových garáží)3226015+10. prosince. 2019 00:14:36
22.07Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2620/5, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova)3227014+10. prosince. 2019 00:15:07
22.08Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 3955, k. ú. České Budějovice 73227014+10. prosince. 2019 00:15:41
22.09Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Vrbné3227014+10. prosince. 2019 00:16:13
22.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu  32312134-10. prosince. 2019 00:23:01
22.11Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné32017123-10. prosince. 2019 00:23:36
22.12Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné32013154-10. prosince. 2019 00:24:10
22.13Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole3232000+10. prosince. 2019 00:24:41
23.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11., 18. a 25. 11. 20193230101+10. prosince. 2019 00:25:43
24.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3231001+10. prosince. 2019 00:27:39
25.00Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3230020+10. prosince. 2019 00:29:12

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"