Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2020012

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2020012 ze dne 5. 6. 2020.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4040000+5. června. 2020 09:18:02
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu41132530-5. června. 2020 09:45:26
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4035051+5. června. 2020 09:46:26
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3628445+5. června. 2020 09:47:17
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4085271-5. června. 2020 09:48:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu40253121+5. června. 2020 09:50:26
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 40251141+5. června. 2020 09:51:37
01.Informace o krizovém řízení města v době nouzového stavu (Covid-19)4140010+5. června. 2020 09:57:40
02.Dopady nouzového stavu na rozpočet města, návrh změn a aktualizace stávajícího rozpočtu4133620+5. června. 2020 11:16:31
02.Dopady nouzového stavu na rozpočet města, návrh změn a aktualizace stávajícího rozpočtu4032081+5. června. 2020 11:17:00
03.Schválení čerpání finančních prostředků peněžního Fondu rezerv a rozvoje města a rozpočtové opatření číslo 68 - úprava rozpočtu roku 2020 - propad daňových příjmů3332018+5. června. 2020 11:19:40
04.Dispozice s majetkem města ­ zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice3535006+5. června. 2020 11:33:52
05.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 20193333008+5. června. 2020 11:35:46
06.01.Dispozice s majetkem města ­ uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 , lokalita cyklostezka u sídliště VLTAVA3832063+5. června. 2020 12:01:35
06.01.Dispozice s majetkem města ­ uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 , lokalita cyklostezka u sídliště VLTAVA38315203-5. června. 2020 12:02:07
06.02.Dispozice s majetkem města ­ budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy Dobrovodská“ a rozšíření tělesa silnice III/14611 na pozemku parc.č. 3683/15, vše v k.ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné ­ Dobrovodská ul.)3935042+5. června. 2020 12:07:25
07.Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-20483838002+5. června. 2020 13:59:21
07.Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-20483470277-5. června. 2020 14:00:47
07.Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-20483527086+5. června. 2020 14:01:26
07.Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-20483225079+5. června. 2020 14:02:05
07.Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-204831802310-5. června. 2020 14:02:40
07.Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-204835150206-5. června. 2020 14:03:19
07.Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-20484040001+5. června. 2020 14:06:27
08.Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice3737004+5. června. 2020 14:09:03
09.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2020 v Českých Budějovicích36200164-5. června. 2020 15:14:45
09.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2020 v Českých Budějovicích3935042+5. června. 2020 15:18:09
10.Cena statutárního města České Budějovice za rok 20193529066+5. června. 2020 15:25:44
11.Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic3737004+5. června. 2020 15:27:34
12.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem "ART SALON PIANO"3932072+5. června. 2020 15:54:28
13.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 20193131009+5. června. 2020 15:57:07
14.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. svolaná na 19.6.20203331026+5. června. 2020 16:03:54
15.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20193636003+5. června. 2020 16:05:07
16.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20193535004+5. června. 2020 16:06:23
17.Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice3434005+5. června. 2020 16:07:30
18.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2020 - 1. výzva3434005+5. června. 2020 16:33:21
19.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3333006+5. června. 2020 16:35:29
20.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3434005+5. června. 2020 16:36:06
21.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice3434005+5. června. 2020 16:36:38
22.Dohoda o narovnání se společností OHL ŽS, a. s.3838001+5. června. 2020 16:49:09
23.Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici"3227057+5. června. 2020 17:22:17
23.Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici"3835031+5. června. 2020 17:26:30
23.Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici"3736012+5. června. 2020 17:26:59
23.Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici"3838001+5. června. 2020 17:27:24
23.Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici"3838001+5. června. 2020 17:27:53
23.Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici"3838001+5. června. 2020 17:28:19
23.Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici"3331026+5. června. 2020 17:28:58
24.Převod akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.33912124-5. června. 2020 19:04:44
24.Převod akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.3327064+5. června. 2020 19:07:25
24.Převod akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.3529062+5. června. 2020 19:08:33
24.Převod akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.3028025+5. června. 2020 19:09:38
25.Rozpočtová opatření číslo 67 a 692828006+5. června. 2020 19:11:35
26.Rozpočtová opatření číslo 702929003+5. června. 2020 19:13:15
27.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 192929003+5. června. 2020 19:14:38
28.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice za rok 20192828003+5. června. 2020 19:16:50
29.Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 20192727003+5. června. 2020 19:22:35
31.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 28. května a 2. června 20202828002+5. června. 2020 19:24:08
30.Dodatek č.11 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13.4.2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice2828002+5. června. 2020 19:25:29
32.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice2727003+5. června. 2020 19:26:58
33.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 20202826022+5. června. 2020 19:31:11

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"