Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2020013

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2020013 ze dne 4. 9. 2020.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4238004+4. září. 2020 09:05:44
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4342001+4. září. 2020 09:10:42
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4334180+4. září. 2020 09:11:57
1.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20194342001+4. září. 2020 09:21:48
2.00Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice - žádost o prominutí smluvní pokuty4334018+4. září. 2020 09:41:58
2.00Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice - žádost o prominutí smluvní pokuty44220166-4. září. 2020 09:56:58
3.00Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace4440004+4. září. 2020 10:09:30
4.00Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice4439005+4. září. 2020 10:11:15
5.00Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích4438024+4. září. 2020 10:18:01
6.00Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na příspěvek na profesionálního trenéra na rok 202044226106-4. září. 2020 10:21:11
7.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20194437007+4. září. 2020 10:22:47
8.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 201944330011+4. září. 2020 10:23:55
9.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 201944330011+4. září. 2020 10:25:23
10.00Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2020441421414-4. září. 2020 10:41:35
10.00Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 20204437115+4. září. 2020 10:42:16
11.00Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 44 až V 464337015+4. září. 2020 10:44:45
12.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2020 - Výzva 24441003+4. září. 2020 10:46:56
13.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice  4438006+4. září. 2020 10:48:51
13.02Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2873/3 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova)4328348+4. září. 2020 11:42:19
13.02Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2873/3 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova)43273103+4. září. 2020 11:53:37
13.03Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1003 a 1094 v k. ú. Dubné, území mezi Dubným a Třebínem4337006+4. září. 2020 11:55:33
13.04Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole4336007+4. září. 2020 11:57:19
13.05Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice4335008+4. září. 2020 11:58:44
13.06Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice4335035+4. září. 2020 12:12:50
13.06Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice43015217-4. září. 2020 12:13:24
13.07Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, a to část parc. č. 2720/7 a pozemků  parc. č. 2703/2, parc. č. 2703/3, v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice4338005+4. září. 2020 12:15:51
13.08Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „LIDL České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“,  vše v k. ú. České Budějovice 4 (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí)4128058+4. září. 2020 13:14:42
13.09Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 139/129, 223/1, 224, k. ú. České Budějovice 3, pod stavbami - ZTV Nemanice (ul. K. Šatala)4132009+4. září. 2020 13:16:08
13.10Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 1801/5 v k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská4132009+4. září. 2020 13:18:14
13.11Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 226/16 v k. ú. České Vrbné41300110+4. září. 2020 13:19:40
13.12Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1928/13, k. ú. České Budějovice 2 (lokalita Švábův Hrádek)4233018+4. září. 2020 13:26:24
13.13Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 4727/33 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní – České dráhy, a. s.)  4236006+4. září. 2020 13:27:37
13.14Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 615/10, k. ú. České Budějovice 54236006+4. září. 2020 13:28:51
13.15Dispozice s majetkem města – budoucí směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, k. ú. České Budějovice 3 a k. ú. České Budějovice 5 – severní spojka (Hansovi)4232019+4. září. 2020 13:36:29
13.16Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků s Povodím Vltavy, s. p., v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.4235007+4. září. 2020 13:37:54
13.17Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města) – změna usnesení4235007+4. září. 2020 13:39:36
13.18Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2675/19 a č. 2665/11, k. ú. Třebotovice  4234008+4. září. 2020 13:40:34
13.19Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné4234008+4. září. 2020 13:41:41
13.20Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3950/2, pod stavbou ostrůvků u chodníků, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.  42310011+4. září. 2020 13:42:36
13.21Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2544, č. 2543/1 a 2543/3, k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Pohůrecká, Stará cesta, Suché Vrbné)4135006+4. září. 2020 13:47:38
13.21Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2544, č. 2543/1 a 2543/3, k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Pohůrecká, Stará cesta, Suché Vrbné)41416129-4. září. 2020 13:48:09
13.21Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2544, č. 2543/1 a 2543/3, k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Pohůrecká, Stará cesta, Suché Vrbné)4134007+4. září. 2020 13:48:47
13.22Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1329/26 v k. ú. České Budějovice 7, za areálem „papíren“4212678-4. září. 2020 13:50:49
13.23Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1048/2 a části pozemku parc. č. 1048/6 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Roudenská420151611-4. září. 2020 13:52:23
13.24Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/6, 72/7, 72/8, 72/12 v k. ú. Haklovy Dvory42024612-4. září. 2020 13:53:37
13.25Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 749/18 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská, Kněžské Dvory)42024612-4. září. 2020 13:54:41
13.26Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3966/3 v k. ú. České Budějovice 342026511-4. září. 2020 13:55:42
13.27Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2017/23 v k. ú. České Budějovice 2  (ul. Ant. Barcala, sídl. Máj)42020913-4. září. 2020 13:57:18
13.28Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 1467 v k. ú. České Budějovice 3 - zahrádkářská lokalita - gen. Píky42420108-4. září. 2020 14:01:26
13.29Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská)42116196-4. září. 2020 14:16:07
13.29Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská)42310227-4. září. 2020 14:16:48
14.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 15. a 29. června, 13., 20. a 22. července, 24. srpna 20204133008+4. září. 2020 14:26:00
15.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4135006+4. září. 2020 14:26:52
16.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 1. 2020 a ze dne 3. 6. 20204135015+4. září. 2020 14:30:09
17.00Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice4136005+4. září. 2020 14:37:27
18.00Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice41210146-4. září. 2020 15:12:47

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"