Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2020014

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2020014 ze dne 5. 10. 2020.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4242000+5. října. 2020 09:12:18
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu332181310-5. října. 2020 09:37:25
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4140012+5. října. 2020 09:38:48
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3932164+5. října. 2020 09:39:58
1.00Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování44330110+5. října. 2020 10:01:24
2.00Dotační program na podporu sportu v roce 2020, Opatření č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001022 - HC České Budějovice, z. s.3838006+5. října. 2020 10:04:54
3.00Rozpočtové opatření 112 - úprava rozpočtu 202031280313+5. října. 2020 10:07:51
6.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14. a 21. září 20203636008+5. října. 2020 10:10:26
4.00Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2021-20253737007+5. října. 2020 10:13:17
5.01Dispozice s majetkem města ­ prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České Budějovice 2 (Ant. Barcala 1470/61, sídliště Máj ­ vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)4040004+5. října. 2020 10:15:21
5.02Dispozice s majetkem města ­ směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích ­ majetkové vypořádání pro realizaci dopravních staveb (propojení ulic Branišovská ­ Na Sádkách, severní spojka)4040004+5. října. 2020 10:19:08
5.03Dispozice s majetkem města ­ bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/86, č. 2015/87 a č. 2015/128 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. M. Horákové, sídliště Máj)4141003+5. října. 2020 10:20:22
5.04Dispozice s majetkem města ­ přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 6 (majetkové vypořádání v souvislosti se změnou průběhu katastrální hranice)4141003+5. října. 2020 10:21:55
5.05Dispozice s majetkem města ­ budoucí darování části pozemku parc. č. 972/2 v k. ú. České Budějovice 4 pod stavbou komunikace vybudované v rámci akce „LIDL České Budějovice ­ Rudolfovská tř. BBS“ (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí)4039014+5. října. 2020 10:23:33
5.06Dispozice s majetkem města ­ výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2 v k. ú. Třebotovice - zrušení usnesení3835036+5. října. 2020 10:25:22
5.07Dispozice s majetkem města ­ odkoupení pozemku parc. č. 320/1 v rámci stavby ZTV U Hvízdala I, k. ú. České Vrbné4139023+5. října. 2020 10:43:30
5.08Dispozice s majetkem města ­ záměr prodeje pozemku parc. č. 3089/3 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.3913265-5. října. 2020 10:44:56
7.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3737007+5. října. 2020 10:46:15
8.00Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3535009+5. října. 2020 10:48:35

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"