Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2020015

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2020015 ze dne 2. 11. 2020.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4242000+2. listopadu. 2020 09:05:46
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4141001+2. listopadu. 2020 09:07:22
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3938014+2. listopadu. 2020 09:09:03
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4242001+2. listopadu. 2020 09:09:48
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4234081+2. listopadu. 2020 09:10:22
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu301151413-2. listopadu. 2020 09:12:31
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4241011+2. listopadu. 2020 09:13:09
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu42320101+2. listopadu. 2020 09:14:04
1.00Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice4160353-2. listopadu. 2020 09:32:30
1.00Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice4141003+2. listopadu. 2020 09:33:31
2.00Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice42270151+2. listopadu. 2020 10:22:15
3.00Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3939004+2. listopadu. 2020 10:26:14
5.00Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice4141002+2. listopadu. 2020 11:03:46
6.00Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)4242001+2. listopadu. 2020 11:20:55
6.00Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)4171332-2. listopadu. 2020 11:21:51
6.00Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)42016261-2. listopadu. 2020 11:22:28
6.00Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)4141002+2. listopadu. 2020 11:23:30
7.00Změna č. 88 územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 44343000+2. listopadu. 2020 11:26:12
8.00Změna č. 89 územního plánu města České Budějovice v lokalitách České Vrbné a Stará cesta v k. ú. České Vrbné (vydání změny)4040003+2. listopadu. 2020 11:29:18
9.00Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000447 - Cantus Firmus, z. s.4141002+2. listopadu. 2020 11:37:14
10.00Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000478 - Kredance, z. s.4141002+2. listopadu. 2020 11:37:51
11.00Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 20214236061+2. listopadu. 2020 11:48:54
12.00Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2019002618 o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina Kotva v roce 2020"4076272-2. listopadu. 2020 12:03:14
13.00Členství statutárního města České Budějovice ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s.41260151+2. listopadu. 2020 12:22:52
14.00Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova"3962763-2. listopadu. 2020 13:25:16
14.00Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova"3938013+2. listopadu. 2020 13:26:02
14.00Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova"3934053+2. listopadu. 2020 13:26:37
14.00Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova"3939003+2. listopadu. 2020 13:27:07
15.00Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů3737005+2. listopadu. 2020 13:31:16
16.00Rozpočtová opatření číslo 136 a 1374040002+2. listopadu. 2020 13:33:57
17.00Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 524036042+2. listopadu. 2020 13:42:47
18.00Dispozice s majetkem města ­ zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice - individuální žádosti4242000+2. listopadu. 2020 14:07:11
19.01Dispozice s majetkem města ­ uzavření dohody o narovnání se spol. WIRAX, s.r.o. (vrácení části kauce)381111164-2. listopadu. 2020 14:49:24
19.01Dispozice s majetkem města ­ uzavření dohody o narovnání se spol. WIRAX, s.r.o. (vrácení části kauce)4032442+2. listopadu. 2020 14:50:01
19.02Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 792/1 oddělené GP a označené p.č. 792/19 v k. ú. Včelná - dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín4040002+2. listopadu. 2020 14:51:29
19.03Dispozice s majetkem města ­ budoucí směna části pozemku parc. č. 431/1 za část pozemku parc. č. 78, k. ú. České Budějovice 1, ulice Na Mlýnské stoce3838004+2. listopadu. 2020 14:55:33
19.04Dispozice s majetkem města ­ bezúplatné nabytí (přijetí daru) částí pozemků parc. č. 2779/1 a darování části pozemku parc. č. 2779/4, vše v k. ú. Třebotovice (ul. Lázeňská)3737005+2. listopadu. 2020 14:57:29
19.05Dispozice s majetkem města ­ bezúplatné nabytí (přijetí daru) pozemku parc. č. 178/16 a části pozemku parc. č. 464/1, darování částí pozemků parc. č. 712/12, 712/17, 712/18, 871/8 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Mánesova)3838004+2. listopadu. 2020 14:58:54
19.06Dispozice s majetkem města ­ bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1283/52 v k. ú. České Budějovice 7 (ul. Papírenská, točna MHD)3939003+2. listopadu. 2020 14:59:55
19.07Dispozice s majetkem města ­ nabytí pozemku parc. č. 2176/1, k.ú. České Budějovice 3 (ul. Čéčova, sídl. Na Pražské)3832154+2. listopadu. 2020 15:27:37
19.08Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k. ú. Haklovy Dvory39213153-2. listopadu. 2020 15:43:16
19.08Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k. ú. Haklovy Dvory42260160+2. listopadu. 2020 15:44:14
19.08Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k. ú. Haklovy Dvory40181212-2. listopadu. 2020 15:44:52
19.08Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k. ú. Haklovy Dvory4040002+2. listopadu. 2020 15:45:25
19.09Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku)4003372-2. listopadu. 2020 15:47:31
20.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 12. a 19. října 20204040000+2. listopadu. 2020 15:48:31
21.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice3535005+2. listopadu. 2020 15:49:28
22.00Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3432026+2. listopadu. 2020 15:51:42

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"