Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2020016

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2020016 ze dne 27. 11. 2020.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, schválení návrhové komise, schválení programu4242001+27. listopadu. 2020 09:06:43
0.00Zahájení, schválení návrhové komise, schválení programu4242001+27. listopadu. 2020 09:08:17
0.00Zahájení, schválení návrhové komise, schválení programu4141002+27. listopadu. 2020 09:09:07
1.00Zadání územního plánu České Budějovice v katastrálním území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic4444001+27. listopadu. 2020 10:04:03

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"