Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2020017

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2020017 ze dne 8. 12. 2020.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4138003+8. prosince. 2020 09:08:32
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4137022+8. prosince. 2020 09:11:05
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4140001+8. prosince. 2020 09:11:57
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4139002+8. prosince. 2020 09:12:37
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4232361+8. prosince. 2020 09:13:36
1.00Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4236015+8. prosince. 2020 09:15:23
1.00Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4236042+8. prosince. 2020 09:17:20
2.00Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 20214226565+8. prosince. 2020 11:32:02
2.00Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 20214226691+8. prosince. 2020 11:47:33
3.00Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4238004+8. prosince. 2020 11:49:05
4.00Dohoda o narovnání se společností ART 4 PROMOTION, s. r. o.  4235052+8. prosince. 2020 11:56:09
5.00Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce "Vltavská cyklostezka"4240002+8. prosince. 2020 11:58:30
6.00Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace4240002+8. prosince. 2020 12:01:56
7.00Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2020 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001066 - České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s.4238004+8. prosince. 2020 12:03:48
8.00Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice4241001+8. prosince. 2020 12:05:07
9.00Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště - Dodatek č. 1 ke smlouvě 20180018184241001+8. prosince. 2020 12:07:23
10.00Poskytnutí mimořádné investiční dotace na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné4241001+8. prosince. 2020 12:11:34
11.00Poskytnutí neinvestiční dotace 1. Centru zdravotně postižených jižních Čech, z. s.4240110+8. prosince. 2020 12:20:06
12.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice41260015+8. prosince. 2020 13:06:09
13.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice41270014+8. prosince. 2020 13:06:51
14.00Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku4136005+8. prosince. 2020 13:13:43
15.00Rozpočtová opatření 150 a 1514035005+8. prosince. 2020 13:16:27
16.00Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice – IV. čtvrtletí 20204137004+8. prosince. 2020 13:21:57
17.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3929/38 v k. ú. České Budějovice 7 (Plavská čp. 1982 – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)4139002+8. prosince. 2020 13:24:28
17.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 (Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)4139002+8. prosince. 2020 13:25:08
17.03Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2184/57 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava4137004+8. prosince. 2020 13:26:28
17.04Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1984/137, k. ú. České Budějovice 2 (Branišovská ul., Čtyři Dvory) – majetkové vypořádání pro realizaci stavby propojení ulic Branišovská – Na Sádkách4139002+8. prosince. 2020 13:29:28
17.05Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1984/74, k. ú. České Budějovice 2 (Branišovská ul., Čtyři Dvory) – majetkové vypořádání pro realizaci stavby propojení ulic Branišovská – Na Sádkách4139002+8. prosince. 2020 13:30:35
17.06Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k.ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Budějovice 5 – majetkové vypořádání pro realizaci dopravní stavby  (Vatoli, s. r. o.)4135060+8. prosince. 2020 13:34:13
17.07Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  – majetkové vypořádání pro realizaci rozšíření parku Čtyři Dvory  (JTH Holding,  a. s.)4139002+8. prosince. 2020 13:48:42
17.08Dispozice s majetkem města – směny pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s. - Kaufland)  41300101+8. prosince. 2020 13:49:17
17.09Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení - odkoupení části pozemku parc. č. 1089/1, k. ú. České Budějovice 5, pod přístřeškem MHD, ulice Ledenická   4140001+8. prosince. 2020 13:51:06
17.10Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2139/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)  4130164+8. prosince. 2020 14:01:25
17.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu  41114215-8. prosince. 2020 14:04:16
17.12Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2, lokalita cyklostezka u sídliště VLTAVA3972363-8. prosince. 2020 14:49:47
17.13Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská)3972282-8. prosince. 2020 15:05:22
18.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 27. října, 6., 9. a 23. a 30. listopadu 20203835003+8. prosince. 2020 15:06:34
19.00Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 20213837001+8. prosince. 2020 15:08:05

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"