Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2021019

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2021019 ze dne 22. 3. 2021.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 18.1 a 18.6, schválení programu3838002+22. března. 2021 09:08:34
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 18.1 a 18.6, schválení programu3834042+22. března. 2021 09:10:12
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 18.1 a 18.6, schválení programu3937022+22. března. 2021 09:10:59
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 18.1 a 18.6, schválení programu42137222-22. března. 2021 09:14:18
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 18.1 a 18.6, schválení programu4342011+22. března. 2021 09:14:51
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 18.1 a 18.6, schválení programu4334271+22. března. 2021 09:15:41
1.00Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4343001+22. března. 2021 09:18:44
2.00Neinvestiční dotace - významná akce - 18. ročník festivalu Budějovický Majáles 20214544010+22. března. 2021 09:44:39
3.00Změna č. 90 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v katastrálním území České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování4242003+22. března. 2021 09:53:11
4.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20214242001+22. března. 2021 09:56:52
5.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20214141004+22. března. 2021 10:10:14
6.00Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol4140014+22. března. 2021 10:12:15
7.00Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Boršov nad Vltavou a Dobrá Voda u Českých Budějovic4242003+22. března. 2021 10:13:54
8.00Podpis Memorand o spolupráci při rozvoji klubových akademií3930096+22. března. 2021 11:05:32
8.00Podpis Memorand o spolupráci při rozvoji klubových akademií4341022+22. března. 2021 11:07:06
8.00Podpis Memorand o spolupráci při rozvoji klubových akademií4342012+22. března. 2021 11:07:41
8.00Podpis Memorand o spolupráci při rozvoji klubových akademií4241012+22. března. 2021 11:08:14
8.00Podpis Memorand o spolupráci při rozvoji klubových akademií4242003+22. března. 2021 11:08:56
9.00Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 20213836025+22. března. 2021 11:11:44
10.00Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2020 pro děti a mládež od 10 do 18 let34340010+22. března. 2021 11:14:26
11.00Plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice3737006+22. března. 2021 11:18:24
12.00Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 20203939005+22. března. 2021 11:20:55
13.00Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 20203936035+22. března. 2021 11:22:01
14.00Rozpočtové opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 202143266111+22. března. 2021 12:18:29
15.00Rozpočtové opatření číslo 324241011+22. března. 2021 13:29:07
16.00Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 20214141001+22. března. 2021 13:30:57
17.00Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13, 370 01 České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) ­ nájemce Budějovický Budvar, národní podnik36241116+22. března. 2021 13:47:45
18.01Dispozice s majetkem města ­ prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova35121227-22. března. 2021 14:00:13
18.01Dispozice s majetkem města ­ prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova38221154-22. března. 2021 14:00:56
18.02Dispozice s majetkem města ­ prodej části pozemku parc. č. 2061/540 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. N. Frýda ­ M. Horákové, sídl. Máj)3737003+22. března. 2021 14:02:54
18.03Dispozice s majetkem města ­ budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „Technologický park Na Světlících - II. etapa v k.ú. České Budějovice 4“ (lokalita Okružní ul., Na Světlících)3838004+22. března. 2021 14:05:13
18.04Dispozice s majetkem města ­ bezúplatné nabytí stavby dvojhrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích3933153+22. března. 2021 14:15:27
18.05Dispozice s majetkem města ­ záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1202/4 a parc.č. 1201/180 v k.ú. České Budějovice 4 (ul. Slévárenská)37314205-22. března. 2021 14:17:14
18.06Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy Dvory3929193+22. března. 2021 14:21:43
19.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3939003+22. března. 2021 15:18:35
20.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 22. a 26. února, 8. března 20214343000+22. března. 2021 15:57:11
21.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 10. 2020 a 9. 12. 202037210163-22. března. 2021 16:45:48
21.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 10. 2020 a 9. 12. 20203837012+22. března. 2021 16:46:26
22.00Diskuze zastupitelů3225163+22. března. 2021 18:11:11

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"