Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2021020

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2021020 ze dne 10. 5. 2021.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4343000+10. května. 2021 09:09:51
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4343000+10. května. 2021 09:12:29
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4337051+10. května. 2021 09:14:20
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4341020+10. května. 2021 09:18:39
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4343000+10. května. 2021 09:19:31
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4332461+10. května. 2021 09:20:50
1.00Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice43310102+10. května. 2021 09:41:48
2.00Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4442011+10. května. 2021 10:20:14
2.00Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4429186+10. května. 2021 10:21:09
2.00Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4429861+10. května. 2021 10:22:02
2.00Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 44290141+10. května. 2021 10:23:00
3.00Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení44280133+10. května. 2021 10:27:30
4.00Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4438105+10. května. 2021 10:37:05
5.00Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 44130283-10. května. 2021 10:49:46
5.00Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 4439041+10. května. 2021 10:50:47
5.00Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 4440022+10. května. 2021 10:51:33
5.00Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 4441030+10. května. 2021 10:52:20
5.00Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 4443001+10. května. 2021 10:53:20
31.00Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa - informace o průběhu zpracování projektové dokumentace a souvisejících stavbách s nádražím České Budějovice4342001+10. května. 2021 11:51:38
6.00Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Antonínu Zápotockému, Václavu Noskovi, Zdeňkovi Nejedlému a Zdeňkovi Fierlingerovi  44419192-10. května. 2021 13:54:34
6.00Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Antonínu Zápotockému, Václavu Noskovi, Zdeňkovi Nejedlému a Zdeňkovi Fierlingerovi  4438402+10. května. 2021 13:55:24
7.00Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 20214439005+10. května. 2021 14:03:29
8.00Evropské hlavní město kultury 20284438024+10. května. 2021 15:06:05
9.00Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 21. 5. 20214338005+10. května. 2021 15:11:49
10.00Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice4337006+10. května. 2021 15:13:42
11.00Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.4437016+10. května. 2021 15:52:32
12.00Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové hokejové akademie - HC České Budějovice, z. s.4433164+10. května. 2021 15:53:19
13.00Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s.4440013+10. května. 2021 15:54:22
14.00Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"4132009+10. května. 2021 16:13:37
15.00Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"4132009+10. května. 2021 16:14:51
16.00Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"4133008+10. května. 2021 16:17:16
17.00Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 5: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů"4135006+10. května. 2021 16:18:40
18.00Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20204135006+10. května. 2021 16:20:07
19.00Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20204134007+10. května. 2021 16:21:37
20.00Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20214136005+10. května. 2021 16:23:00
21.00Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká"4135006+10. května. 2021 16:25:18
22.00Rozpočtová opatření číslo 53 a 544136005+10. května. 2021 16:27:55
23.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 20214136005+10. května. 2021 16:31:59
24.00Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 20204137004+10. května. 2021 16:33:52
25.00Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích3933114+10. května. 2021 18:25:49
25.00Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích3939000+10. května. 2021 18:27:13
25.00Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích3923961+10. května. 2021 18:28:15
25.00Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích3933051+10. května. 2021 18:29:19
26.00Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13, 370 01 České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) – nájemce Budějovický Budvar, národní podnik  39112206-10. května. 2021 18:37:38
27.01Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 485 v k. ú. Haklovy Dvory3934005+10. května. 2021 18:39:35
27.02Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České Budějovice 2 – BD V. Talicha (ul. V. Talicha, Čtyři Dvory) – budoucí odkoupení pozemků pod stavbou ZTV3833023+10. května. 2021 18:41:20
27.03Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/13 v k. ú. Ostrolovský Újezd38013232-10. května. 2021 18:44:36
27.04Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. U Čertíka, Nemanice)  3837262-10. května. 2021 18:46:31
27.05Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 1369/6 a 1369/13 v k. ú. České Budějovice 338415172-10. května. 2021 18:48:09
27.06Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2478/1 v k. ú. České Budějovice 338022151-10. května. 2021 18:50:04
27.07Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2453/1, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. U Trojice)38026102-10. května. 2021 18:51:32
27.08Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 305/5 v k. ú. Haklovy Dvory - pod stavbou garáže3855271-10. května. 2021 19:07:49
27.09Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemku parc. č. 481 a pozemku parc. č. 501/1, v k. ú. Haklovy Dvory (Nové Dvory)38018200-10. května. 2021 19:14:21
27.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1620/3 a parc. č. 1620/9 v k. ú. České Budějovice 2, ul. Pasovská3803431-10. května. 2021 19:17:03
27.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)3836002+10. května. 2021 19:27:08
27.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)3803602-10. května. 2021 19:27:58
27.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)3833005+10. května. 2021 19:28:47
28.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3529006+10. května. 2021 19:42:55
29.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 29. a 31. března, 8., 12., 16., 26. a 30. dubna 20213530005+10. května. 2021 19:44:16

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"