Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2021022

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2021022 ze dne 2. 7. 2021.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3231001+2. července. 2021 09:04:46
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3332001+2. července. 2021 09:06:43
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3332010+2. července. 2021 09:07:43
1.00Poskytnutí finančního daru městu Hodonín na odstraňování škod způsobených tornádem3333000+2. července. 2021 09:11:40

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"