Statutární město České Budějovice zveřejňuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu nám. Př. Otakara II. 79/21, České Budějovice

Statutární město České Budějovice zveřejňuje záměr pronájmu sloužícího podnikání v objektu nám. Př. Otakara II. 79/21, České Budějovice. Jedná se o provozní kancelář se zázemím o výměře 28,20 m2. Prostor bude pronajat na dobu určitou, za nájemné dle nabídky s tříměsíční výpovědní lhůtou a valorizační doložkou. Budoucí nájemnce složí jistotu ve výši tří měsíčních nájmů.

Stránka je publikovaná do 31. 12. 2021 a byla naposledy upravena 3. 2. 2021.