Stavba protipovodňových zábran

Po poradě krizového štábu bylo s ohledem na prognózovaný vývoj stavu vodních toků, rozhodnuto o stavbě protipovodňových zábran. 

Na Jiráskově nábřeží bude zahájena výstavba mobilní stěny v součinnosti s Krajským vojenským velitelstvím. Protipovodňová hráz bude budována souběžně s třídou Husova ve směru k Mlýnské stoce a slepému rameni Malše. 

Pytlová protipovodňová hráz se staví v lokalitě Mánesova a Roudenská v Havlíčkově kolonii. 

Prosíme dobrovolníky o pomoc, kterou mohou nabízet v ulici K. Buriana na konečné MHD v Havlíčkově kolonii a nebo u lávky přes Mlýnskou stoku mezi třídou Husova a Sokolským ostrovem