Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově

Popis akce

Současné otáčivé hlediště v Českém Krumlově pochází cca z roku 1990. Je umístěno v barokní zahradě krumlovského zámku jako stavba dočasná. Jedná se o otevřenou stavbu podléhající povětrnostním vlivům a proto jsou pro bezpečný provoz hlediště prováděny Jihočeským divadlem pravidelné prohlídky zaměřené hlavně na statický stav nosné konstrukce a na stav elektroinstalace. Poslední prohlídky ukázaly, že pro další provoz hlediště (předpoklad 3 až 5 let) je nutná rozsáhlejší údržba a oprava jak nosné části hlediště, tak elektroinstalace.  Pro výběr zhotovitele, vzhledem k rozsahu prací a oprav, bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Pro získání co nejvěrohodnějších poznatků o stavu konstrukce byly provedeny sondy, které však naznačily možnost většího poškození nosné konstrukce v nepřístupných místech. Jako další postup bylo zvoleno odstrojení celé konstrukce pro zevrubné prozkoumání. Projektová dokumentace byla dopracována a na jejím základě se provedou stavební sanační práce a opravy (zejména očistění a nátěry ocelové konstrukce, nová konstrukce podlahy s ochranou proti zatékání vody včetně nové stavební elektroinstalace, oprava sedadel. Původní vzhled otáčivého hlediště zůstane zachován. Dále se zkompletuje ozvučení a související elektroinstalace v prostoru přírodního jeviště.

Zahájení prací

02/2020

Ukončení prací

03/2021

Aktuální stav k 30.4.2021 / opravy na otáčivém hledišti jak stavební části, tak části elektro jsou dokončené. Staveniště je vyklizeno. Společně se správou zámku se dokončují poslední úpravy travnatých ploch a přístupových cest. V současné době probíhá ve spolupráci s Jihočeským divadlem oživení a ověřování funkčnosti všech komponent. Jihočeské divadlo staví kulisy a připravuje se na prostorové zkoušky.

Zhotovitel

Projektová dokumentace – MANE ENGINEERING s.r.o

Odstrojení stavby – Stavitelství Briezstienský s.r.o.

Stavební sanační práce a stavební elektroinstalace – PROZAC stavební s.r.o.

Elektroinstalace pro ozvučení a přírodní jeviště – PROZAC stavební s.r.o.

Rozpočet

Celková cena investice - předpoklad 24,0 mil. Kč bez DPH

 

Foto: průběh prací / prosinec 2020

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 19. 5. 2021.