Úřední deska

stavební povolení - Technologický park Na Světlících - I. etapa, k.ú. České Budějovice 3 a 4 mezi komunikací II/634 v ul. Okružní a komunikací I/34 přivaděč na D3

Vyvěšeno: 
30.07.2020 - 17.08.2020