Přechodná úpravu provozu na Senovážném nám.

Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci - Senovážné nám., Žižkova tř., Dukelská, Karla IV., Mánesova, Na Sadech, Rudolfovská tř., Čechova, U Tří lvů v Českých Budějovicích z důvodu realizace investičních akcí Statutárního města České Budějovice "Autobusový bypass - Senovážné náměstí, Přestupní zastávky MHD u Metropolu - Senovážné náměstí, Č. B." – viz DIO, jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy.

Termín: 31. 8. – 13. 12. 2020

 

Dále bude 2 víkendy křižovatka Senovážné nám./Žižkova tř. uzavřena úplně. A mezi těmi víkendy částečně uzavřená (z ul. Žižkova tř.) po celý týden:

Termín úplné uzavírky: varianta 1: 24.–25. 10. 2020 a 31. 10.–1. 11. 2020

Termín částečné uzavírky: varianta 1: 26.–30. 10. 2020,

Nebo v náhradním termínu pro případ zdržení v důsledku nepříznivým klimatických podmínek či jiných vzniklých okolností:

Termín úplné uzavírky: varianta 2: 16.–20. 11. 2020

Termín částečné uzavírky: varianta 2: 14.–15. 11. 2020 a 21.–22. 11. 2020

O zvoleném termínu bude zhovotiel Eurovia informovat.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 27. 8. 2020.