Stavební technik/technička stavebního úřadu, oddělení město na dobu určitou

Výběrové řízení

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č.312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
 pozice – stavební technik/technička stavebního úřadu, oddělení město na dobu určitou 

Místo výkonu práce:        

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu:    ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §7 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Kvalifikační předpoklady:    

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru 

Platová zařazení:         tarifní třída 9, 10, po zapracování osobní ohodnocení                         
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/            

Další požadavky:    

- znalost práce na PC ( WORD, Excel, Outlook, Internet)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
  řádu v platném znění a s ním související předpisy
 - znalost  zákona č. 184/2006 Sb. zákon o splnění nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 - znalost zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění 
 - řidičský průkaz sk. B

Benefity:          

- stravenky
- flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- příspěvek na penzijní připojištění
- rekreační zařízení na Nové Peci
- indispoziční volno                

Přihláška musí obsahovat:        

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst. 4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.
- poučení o ochraně osobních údajů

Informace:             

Ing. Vlastislav Eliáš – vedoucí odboru tel.: 386804001
Ing. Veronika Kymlová – pers.odd. kanc. tajemníka, tel.: 386802004

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 20.03.2024.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: 
    
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Př. Otakara II č.1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu.