Stavební úpravy chodníků uzavřou komunikaci v centru

 

Úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Hradební u objektu č. 213/29 a chodníků v ulici Krajinská si vyžádají stavební úpravy chodníků. Termín uzavírky je od 10.10. do 16.11. 2016. Objízdná trasa není stanovena.

Na uzavřený úsek bude upozorňovat dopravní značení. Podél uzavřených chodníků bude bezpečnostní páskou vymezen prostor pro chodce, který jim zajistí průchozí profil vždy v době, kdy je do pěší zóny v ulici Krajinská umožněn vjezd dopravní obsluze, tedy denně od 6.00 do 10.00 a od 18.00 do 20.00 hodin.

Dopravně inženýrské opatření