Stavební úpravy křižovatky Husova – Branišovská přidají jízdní pruhy

Uzavřenou částí ulice Branišovská bude moci projíždět pouze autobusová doprava (MHD a linková doprava). Ostatní účastníci silničního provozu budou naváděni značenou objízdnou trasou, která povede ulicemi Husova, O. Nedbala, M. Horákové, případně přes nové propojení mezi sídlišti Máj a Vltava. Stavební práce budou probíhat vždy pouze na jedné straně ulice Branišovská a chodcům bude vymezen jen protější chodník.

Z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutné, aby řidiči dbali zvýšené opatrnosti a důsledně se řídili přechodným dopravním značením.

 

Hlavním smyslem stavebních úprav frekventované křižovatky Husova - Branišovská je zlepšení její průjezdnosti. „Chceme rozšířit vozovku v Branišovské ulici, aby se tam při výjezdu z ní vešly vedle sebe tři jízdní pruhy. Při vjíždění do křižovatky dva odbočovací, samostatný doprava a samostatný doleva. Výraznou změnou projdou také semafory i chodníky a nově tam bude pro lepší bezpečnost vybudován ostrůvek s přechodem," říká náměstek primátora František Konečný.

Investiční akci město původně plánovalo společně s Jihočeským krajem. Tomu totiž patří správa Husovy třídy a právě její část od křižovatky s Branišovskou ulicí až k autobusovým zastávkám naproti hlavní bráně Výstaviště chtěl opatřit novým asfaltovým povrchem. Příliš vysoká cena, která vzešla z výběrového řízení, akci rozdělila. „Nyní je situace taková, že jsou zhotovitelé saturováni mnoha zakázkami a špičkují ceny až do nesmyslných částek. Přesto se nám podařilo vybrat z výběrového řízení příznivou nabídku. Naší prioritou je křižovatku upravit co nejdříve." Práce budou zahájeny v sobotu 3. listopadu překopem. V rámci stavebních úprav dojde například ke zmiňovanému rozšíření jízdních pruhů a vybudování dělícího ostrůvku v Husově ulici, přeložce trakčního stožáru s veřejným osvětlením a k osazení nových návěstidel.

Začátek a konec celé akce je 3.11. – 15.12.2018.

Uzavírka Branišovské 5.11. – 18.11.2018 a 1.12. 2018

Naplánované bezproudí trakce 17.11.2018 a 1.12.2018

Zhotovitel stavebních prací Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Cena stavebních prací 2 990 765,41,- Kč bez DPH

Zhotovitel dodávek (SSZ) SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Cena stavebních prací 1.263.950,- Kč bez DPH

Situace

Koordinační situace stavby

Objízdná trasa

Stránka byla upravena uživatelem Hana Bürgerová, 1. 11. 2018.