Stavební úpravy křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera začnou v červnu a omezí řidiče

Z důvodu rekonstrukce křižovatky dojde k úplné (západní rameno) a částečné (východní rameno – jednosměrný provoz) uzavírce ulice L. B. Schneidera v křižovatce s ulicí B. Němcové. Termín dopravního omezení je od 16. 6. do 31. 7. 2018. Objízdná trasa pro příjezd k nemocnici z ulice L. B. Schneidera bude ulicí Pabláskova, kde bude přechodně zakázáno stání vozidel. Z hlediska dopravního značení platí pro řidiče stávající místní úprava. Zejména při odbočení do ul. Pabláskova je třeba dbát na pravidlo pravé ruky. Dopravně inženýrské opatření viz příloha.

Návrh dopravního řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera vychází ze studie, jíž předcházel průzkum, který ukázal, že je na hranici kapacity pro světelně neřízené křižovatky. „Z tohoto důvodu byla křižovatka navržena jako řízená semafory. Stavební úpravy zahrnují připojení k dopravně řídící ústředně, instalaci zařízení pro příjem signálu z jednotek aktivní preference umístěných v oprávněných vozidlech, které jim zajistí volný průjezd křižovatkou, a také servisní činnost na dobu 4 let. Po ukončení stavby, což předpokládáme počátkem července 2018, budou před křižovatkou nově vyznačeny odbočovací pruhy. Stání v ulici L.B. Schneidera směrem k ulici Lidická zůstane zachováno. Upraven bude tvar dělicího ostrůvku. Stávající dopravní zrcadlo zůstane na místě,“ popisuje chystané změny náměstek primátora Petr Holický s tím, že stavba za 11,2 milionů korun bude probíhat se zachováním plného provozu ulicí B. Němcové v pracovních dnech. Uzavírky budou zhotoviteli umožněny pouze ve státem uznávaném svátku a o víkendech.

Situace komunikace

DIO

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 20. 6. 2018.