Stavební úpravy křižovatky uzavřou komunikaci

 

Úplnou uzavírku ulic Dvořákova - Průmyslová si vyžádají přípravné práce a následná realizace stavebních úprav křižovatky od 18. 10. do 30. 11. 2016. Objízdná trasa povede ulicemi  Průmyslová – Novohradská – Žižkova třída – Dvořákova – Kasárenská.

 

„Úpravou stávající křižovatky ulic Průmyslová – Dvořákova dojde k rozšíření nároží  a ve směru od Novohradské ulice vznikne v Průmyslové ulici nový levý odbočovací pruh. Křižovatka bude nově řízena pomocí světelně signalizačního zařízení. V rámci této stavby bude rozšířeno veřejné osvětlení o tři nové osvětlovací body v ulici Dvořákova směrem k ulici Žižkova. Navržené řešení umožní zprůjezdnění celé Průmyslové ulice,“ říká náměstek primátora František Konečný s tím, že stavbu bude provádět firma EDIKT a.s. a cena díla je téměř sedm milionů korun. „Práce budou zahájeny pravděpodobně ve středu 19. 10. 2016 a skončí za 50 kalendářních dnů,“ dodává náměstek František Konečný.

DIO 1

DIO 2