Stavební úpravy křižovatky uzavřou Krajinskou ulici

 

Stanovení přechodné úpravy provozu si vyžádá zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu realizace stavebních úprav křižovatky ulic Na Sadech x Krajinská x tř. 28. října.

Termín:

1. etapa 19. 9. – 30. 11. 2017

2. etapa 1. 10. – 30. 11. 2017

3. etapa 25. 9. – 25. 10. 2017

Zhotovitelem je STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice, oblast JIH.

Objízdná trasa:

pro zásobování vozidly o okamžité hmotnosti do 3,5 t:  ul. Na Sadech – U Černé věže – Hroznová – Česká – Hradební – Krajinská – Na Mlýnské stoce 

DIO