Stavební úpravy MŠ K. Štěcha

Předmětem rekonstrukce bude zejména zateplení obvodového pláště a střech, které budou provedeny jako tzv. zelené střechy. Na střechy bude nainstalován nový záchytný systém. Současně se zateplením obvodového pláště bude provedena výměna stávajících oken a vstupních dveří a na jižní a východních fasádách budou nainstalovány elektricky ovládané předokenní žaluzie. Dále bude provedena rekonstrukce vnitřní elektroinstalace vč. osvětlení a bude nainstalována nová jímací hromosvodná soustava. Bude také instalována nová centrální domovní předávací stanice, celá otopná soustava bude nově vyregulována a budou doplněny chybějící a vyměněny nefunkční termostatické hlavice a ventily. Rovněž bude demontováno dosavadní vzt. zařízení a nainstalováno nové s funkcí zpětného získávání tepla a chladu. Klimatizační vzt. zařízení budou nainstalována i pro pobytové prostory dětí. V průběhu prací budou prováděna opatření k ochraně chráněných druhů synantropních živočichů. Rekonstrukce proběhne ve 3 ročních etapách. Školka bude po celou dobu rekonstrukce, každý rok s výjimkou prázdninových měsíců, v provozu.

Průběh prací 

červen - listopad 2021, 1. etapa

duben - listopad 2022, 2. etapa

duben - listopad 2023, 3. etapa 

Zhotovitel Auböck s.r.o.
Smluvní cena 71 844 578,35 bez DPH

Zakázka je částečně dotována z evropských strukturálních a investičních fondů z programu OPŽP.