Stavební úpravy odlehčovací komory č. 27 sídliště Vltava - Krčínova

Popis akce

Stávající odlehčovací komoru je potřeba dořešit s ohledem na protipovodňová opatření – automatické zamezení nátoku povodňových průtoků do veřejné kanalizační sítě města při snížení závislosti na ruční manipulaci při průchodu povodňových průtoků, přičemž vedlejším, ovšem významným zlepšením tohoto řešení, je výrazné omezení zápachu do okolní zástavby z odlehčovací komory. V okolí odlehčovací komory se vyskytují plochy pro rekreaci. Na problém zápachu je upozorňováno občany.

Jedná se o stavební úpravu odlehčovacího potrubí DN 1000 na odlehčovací komoře č. 27 – odlehčovací komora sídliště Vltava – Krčínova v Českých Budějovicích spočívající v osazení zpětné vsuvné klapky s pružnou membránou ve tvaru kužele, do potrubí DN 1000 s funkcí protizáplavovou a zároveň protizápachovou.

Cíl opatření

- zařízení bude fungovat automaticky (otevírání/zavírání), ochrana bude okamžitá, a to bez nutnosti lidských zásahů při zvýšení průtoku vody v řece, bez potřeby napojení na NN

- bude zabráněno zpětnému průniku kapalin, plynu, zápachů

- bude zajištěna těsnost proti zpětnému proudění

Předpoklad zahájení prací

10/2020

Předpoklad dokončení prací

11/2020

Zhotovitel

ATER s.r.o.

Finanční prostředky

320 tis. Kč včetně DPH

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 18. 12. 2020.