Stavební úpravy odlehčovací komory č. 3 - Hroznová

Popis akce

Stávající odlehčovací komoru je potřeba dořešit s ohledem na protipovodňová opatření – automatické zamezení nátoku povodňových průtoků do veřejné kanalizační sítě města při snížení závislosti na ruční manipulaci při průchodu povodňových průtoků, přičemž vedlejším, ovšem významným zlepšením tohoto řešení, je výrazné omezení zápachu do okolní zástavby centra města z odlehčovací komory. V okolí odlehčovací komory se vyskytují objekty hotelů, venkovních restaurací i bytových domů. Na problém zápachu je opakovaně upozorňováno občany.

Jedná se o stavební úpravu odlehčovacího potrubí DN 980 na odlehčovací komoře č. 3 – odlehčovací komora Hroznová v Českých Budějovicích spočívající v osazení zpětné vsuvné klapky s pružnou membránou ve tvaru kužele, do potrubí DN 980 s funkcí protizáplavovou a zároveň protizápachovou.

Cíl opatření

- zařízení bude fungovat automaticky (otevírání/zavírání), ochrana bude okamžitá, a to bez nutnosti lidských zásahů při zvýšení průtoku vody v řece, bez potřeby napojení na NN

- bude zabráněno zpětnému průniku kapalin, plynu, zápachů

- bude zajištěna těsnost proti zpětnému proudění

Předpoklad zahájení prací 

10/2020

Předpoklad dokončení prací

11/2020

Zhotovitel

ATER s.r.o.

Finanční prostředky 

340 tis. Kč včetně DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 2. 12. 2020.