Stavební úpravy odlehčovací stoky u Bosche jsou dokončeny

Odlehčovací stoka v Kněžských Dvorech za parkovištěm firmy Bosch šířila nesnesitelný zápach.

„Na vině byl její nevyhovující technický stav. Při velkých srážkách totiž docházelo k občasnému přelití a tyto vody neodtékaly a zůstávaly v otevřeném příkopu. Své o to ví všichni z okolí. Proto byla část odlehčovacího potrubí protažena do blízkého vodního toku. Vzhledem k malému spádu bylo použito větší dimenze potrubí. Tímto opatřením bude dešťová voda odvedena do vhodného recipientu a zápach bude eliminován,“ říká k investici za 6,5 milionů korun náměstek primátora Petr Holický.

Nový úsek odlehčovací stoky se nachází v prostoru mezi severním vstupem do areálu firmy Bosch a úsekem ulice Roberta Bosche a je veden souběžně se stávající otevřenou stokou, do které je odlehčovací potrubí zaústěno.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 20. 3. 2019.