Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum – týdenní stacionář

Popis akce

Předmětem plnění jsou stavební úpravy a přístavba objektu Autis Centra na adrese Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice. Objekty vznikly současně s vybudováním panelové obytné zástavby – „Pražské sídliště“ v první polovině 70. let. Soubor objektů byl navržen a sloužil jako mateřská školka. V roce 2004 byla u předmětných prostor provedena změna v účelu užívání na chráněné dílny pro tělesně handicapované osoby. V roce 2016 byl „pavilon C“ změněn na objekt sociální služby pro autisty.

Ve stávajícím objektu „Pavilonu B“ na parcele č. 2143/4, k. ú. České Budějovice 3 jsou nově navržené stavební úpravy. V místě stávající spojovací chodby (parc. č. 2143/6) bude provedena přístavba k „pavilonu B“, čímž dojde k jeho půdorysnému rozšíření. V příslušném rozsahu bude stávající spojovací chodba zdemolována. V předmětném objektu „pavilonu B“ (včetně navrhované přístavby) bude nově zajišťován týdenní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Tyto pobytové sociální služby jsou poskytované jako bydlení v bytě. Je navrženo 8 samostatných jednolůžkových pokojů s příslušným sociálním zázemím. Dále budou v objektu zřízeny nezbytné prostory související s provozem denního stacionáře (kanceláře personálu a terapeutů, herna, jídelna, denní místnost, kuchyně, společenská a relaxační místnost, zimní zahrada).

Vzhledem ke střetu stávajícího podzemního vedení sítě elektronické komunikace, sítě kabelu NN a navrhované přístavby, budou provedeny přeložky těchto sítí. Tyto přeložky budou provedeny v předstihu před demolicí části spojovací chodby. V prostoru spojovací chodby se dále nachází kolektor, kde se nachází stávající přípojka teplovodu, rozvody teplé vody a topné vody.

Předání staveniště

31. prosince.2020

Předpokládané ukončení prací

do 1 roku ode dne převzetí staveniště

Zhotovitel

Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice

Finanční prostředky

18 228 402,38 Kč vč. DPH

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 26. 1. 2021.