Stavební úpravy ul. Zeyerova

V úseku mezi křižovatkou s ulicí M. Vydrové po křižovatku s Havlíčkovou ulicí proběhne kompletní rekonstrukce ulice vč. inženýrských sítí, tj. vodovod a kanalizace vč. přípojek, výměna veřejného osvětlení a rekonstrukce povrchů. Ulice bude zjednosměrněna.

Předpokládané zahájení prací 14. července 2021
Předpokládané ukončení prací

prosinec 2021 (stavebně dokončeno)

červen 2022 (výsadba zeleně)

Zhotovitel

K-Building CB a.s.

Smluvní cena 9 198 891 Kč bez DPH