Stavební úpravy uzavřou ulici Generála Svobody

 

Stavební úpravy v úseku ulic Pivovarská – Matice školské budou zahájeny v prvním květnovém týdnu, kdy bude komunikace oboustranně uzavřena s výjimkou vjezdu vozidel HZS, záchranné služby a vozidlům jedoucím do areálu nemocnice.

„Jedná se o kompletní rekonstrukci zastaralé vodovodní a kanalizační sítě včetně přípojek, veřejného osvětlení, komunikace a chodníků a parkovišť včetně odvodnění. V rámci stavby bude provedena také výměna plynovodu, což jako investor zaplatí společnost E.ON, správce sítě, " shrnuje investici za 9 milionů korun náměstek primátora Petr Holický.

Svoz komunálního odpadu bude zajišťovat zhotovitel stavby ve spolupráci s firmou FCC. Svozové dny se nemění. Průchodnost obyvatel bude umožněna po celou dobu stavby, která by měla být dokončena v září 2016.