Stavební úpravy uzavřou ulici Otakara Březiny v Novém Roudném

Vybudování nové oddílné kanalizace včetně přípojek, veřejného osvětlení, výměna vodovodního řadu s přípojkami novým potrubím vyhovujících parametrů a stavební úpravy komunikace, parkovišť i chodníků a rekonstrukce stávajícího plynovodního potrubí s přípojkami jsou, podle sdělení náměstka primátora Petra Holického, těsně před zahájením.

„Práce budou realizovány v období  květen – říjen 2017, předpoklad zahájení prací je v týdnu od 9. 5. 2017. V tomto období bude ulice Otakara Březiny oboustranně uzavřena pro vjezd motorových vozidel. Stavbu bude provádět firma STRABAG a.s. a její finanční náklady jsou 26,4 milionů korun,“ říká náměstek primátora Petr Holický. Svoz komunálního odpadu zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s firmou FCC a svozové dny se nemění.

Průchodnost obyvatel bude zajištěna po celou dobu stavby.

DIO