Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská

Popis akce

Řešený objekt pavilonu v areálu MŠ Jizerská sloužil původně jako prostory mateřské školy. V současnosti je využíváno pouze 1.NP objektu – kancelářské prostory neziskové organizace. Řešené prostory ve 2.NP nejsou v současnosti využívány. V návrhu je uvažováno s budoucím využitím jako volnočasové využití pro seniory (učebna vaření, tance, pohybových aktivit a vzdělávání), tomu také odpovídají navržené stavební úpravy, při kterých je zřízeno hlavně nové hygienické zázemí umýváren a WC pro muže i ženy, včetně invalidního WC, a dále prostory kuchyně s potřebným vybavením. Vzhledem ke stáří objektu bude provedena i kompletní rekonstrukce rozvodů ZTI, EI a vzduchotechniky v rozsahu řešených prostor. Základní kapacity stávajícího objektu se navrženými stavebními úpravami nemění.

Předpokládané zahájení prací

květen 2021

Předpokládané dokončení prací

září 2021

Zhotovitel

aktuálně probíhá výběrové řízení

Finanční prostředky

cca 2,9 mil. Kč s DPH

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 1. 9. 2021.