Stavební úřad

Kde nás najdete

Stavební úřad
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

Oddělení obce se věnuje správním řízením v katastrech obcí ve správním obvodu Českých Budějovic, jakožto obce s rozšířenou působností. Oddělení město pak řízením přímo v katastru Českých Budějovic.

Jednotliví pracovníci obou oddělení mají přiřazené do své kompetence jednotlivé obce, resp. části Českých Budějovic.

V mapách u obou oddělení si jednoduše najdete svého místně příslušného pracovníka a můžete se obrátit přímo na něj.
 

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Ing. Vlastislav Eliáš

2. patro, kancelář číslo 306
vchod přes sekretariát kancelář číslo 305

Sekretariát odboru

Jana Kalášková
Olga Györi

2. patro, kancelář číslo 305

Oddělení "město"

Vedoucí oddělení
Ing. Jiří Čížek

2. patro, kancelář číslo 308

Oddělení "obce"

Vedoucí oddělení
Ing. Miroslava Linhartová

3. patro, kancelář číslo 407

Oddělení vyvlastňovacího úřadu, deliktů a státního dozoru

Vedoucí oddělení
Ing. Blanka Martiniová

4. patro, kancelář číslo 507

Důležité informace odboru

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Vlastislav Eliáš, tel. 386 804 001, e-mail: eliasv@c-budejovice.cz  kancelář 306 

Zástupce vedoucího stavebního úřadu, právník stavebního úřadu

Mgr. Ing. Martin Tůma, tel. 386 804 036, e-mail: tumam@c-budejovice.cz kancelář 506

Sekretariát

Jana Kalášková, tel. 386 804 002, e-mail: kalaskovaj@c-budejovice.cz  kancelář 305
Olga Györi, tel. 386 804 002, e-mail: gyorio@-budejovice.cz , kancelář 305

Spisová služba

Kateřina Jirková, tel. 386 804 004, e-mail: jirkovak@c-budejovice.cz  kancelář 312a
Alena Jindrová, tel. 386 804 004, e-mail: jindrovaa@c-budejovice.cz kancelář 312a

Archiv stavebního úřadu

Mgr. Václav Klíma, tel. 387 310634, e-mail: archivsdu@c-budejovice.cz


 

Kontakty - oddělení "obce"

ROZDĚLENÍ NA OBVODY ODDĚLENÍ OBCE

vedoucí oddělení
Ing. Miroslava Linhartová, ved. odd., tel. 386 804 012, e-mail: linhartovam@c-budejovice.cz kancelář 407

Jana Sezemská, tel. 386 804 022, e-mail: sezemskaj@c-budejovice.cz  kancelář 402
Anna Nikodemová, tel. 386 804 024, e-mail: nikodemova@c-budejovice.cz  kancelář 404
Hana Píchová, tel. 386 804 025, e-mail: pichovah@c-budejovice.cz  kancelář 404
Naděžda Vaňová, tel. 386 804 018, e-mail: vanovan@c-budejovice.cz  kancelář 405
Pavla Zachová, tel. 386 804 030, e-mail: zachovap@c-budejovice.cz  kancelář 401
Václav Sokolík, tel. 386 804 029, e-mail: sokolikv@c-budejovice.cz  kancelář 402
Ing. Arch. Markéta Davidová, tel. 386 804 040, e-mail: davidovaM@c-budejovice.cz kancelář 403
Šárka Pflugmacherová, tel. 386 804 020, e-mail: pflugmacherovas@c-budejovice.cz kancelář 405
Zdenka Moravcová, tel. 386 804 016, e-mail: moravcovaz@c-budejovice.cz kancelář 406 
Jitka Housková, tel. 386 804 009, e-mail: houskovaj@c-budejovice.cz kancelář 406
Ing. Dita Králová. tel. 386 804 019, e-mail: kralovad@c-budejovice.cz kancelář 505
Ing. Nikola Němcová, tel. 386 804 035, e-mail: nemcovan@c-budejovice kancelář 506
Ing. Hana Lahodná Dvořáková, tel. 386 804 023, e-mail: lahodnah@c-budejovice.cz kancelář 404


 

Kontakty - oddělení "město"

ROZDĚLENÍ NA OBVODY ODDĚLENÍ MĚSTO - MAPA

vedoucí oddělení
Ing. Jiří Čížek, ved. odd., tel. 386 804 005, 721 964 066, e-mail: cizekj@c-budejovice.cz kancelář 308

Lenka Hniličková, tel. 386 804 013, e-mail: hnilickoval@c-budejovice.cz kancelář 315
Ing. Michaela Jakubcová, tel. 386 804 033, e-mail: jakubcovam@c-budejovice.cz  kancelář 312c
Miroslav Pecka, tel. 386 804 017, email: peckam@c-budejovice.cz kancelář 307
Mgr. Jan Ulč, tel. 386 804 010, e-mail: ulcj@c-budejovice.cz kancelář 312b
Lenka Fišerová, tel. 386 804 006, e-mail: fiseroval@c-budejovice.cz kancelář 301
Ing. Klára Vášová, tel. 386 804 028, e-mail: vasovak@c-budejovice.cz kancelář 301
Jiří Blažek, DiS, tel. 386 804 038, e-mail: blazekj@c-budejovice.cz kancelář 303
Ivan Klíma, tel. 386 804 021, e-mail: klimai@c-budejovice.cz kancelář 303
Alena Lavičková, tel. 386 804 031, e-mail: lavickovaa@c-budejovice.cz kancelář 309
Hedvika Beranová, tel. 386 804 034, e-mail: beranovah@c-budejovice.cz  kancelář 310
Pavla Rybáková, tel. 386 804 007, e-mail: rybakovap@c-budejovice.cz  kancelář 311
Ing. Jaroslava Mrázová, tel. 386 804 011, e-mail: mrazovaJ2@c-budejovice.cz  kancelář 303
Ing. Tomáš Starý,  tel. 386 804 008, e-mail: staryt@c-budejovice.cz  kancelář 307
Markéta Pitrová, tel. 386 804 015, e-mail: pitrovam@c-budejovice.cz kancelář č. 302   
Bc. Zbyněk Mladý, tel, 386 804 041, e-mail: mladyz@c-budejovice.cz kancelář 307
                  

Stavební technik pro akce města České Budějovice a fondy EU

Ing. Nikola Němcová, tel. 386 804 035, email: nemcovan@c-budejovice, kancelář 506
Bc. Vamberová Hana, tel. 386 804 037, e-mail: vamberovah@c-budejovice, kancelář 302

Oddělení vyvlastňovacího úřadu, deliktů a státního dozoru

vedoucí oddělení
Ing. Blanka Martiniová, tel. 386 804 027, e-mail: martiniovab@c-budejovice.cz, kancelář 507

Mgr. František Weis, tel. 386 804 032, e-mail: weisf@c-budejovice.cz, kancelář 513
Bc. Veronika Königsmarková, tel, 386 804 026, e-mail: konigsmarkovav@c-budejovice.cz, kancelář 513
Ing. Petr Biedermann, tel. 386 804 043, e-mail: biedermannp@c-budejovice.cz, kancelář 513


 

Formuláře stavebního úřadu najdete zde

Úřední hodiny

Pondělí    8:00  17:00 
Středa 8:00  17:00 
Pátek 8:00  11:30