Stěnu proti povodni postaví cvičně koncem dubna

Statutární město České Budějovice v rámci přípravy na krizové situace a ochrany proti povodni, organizuje instalaci výstavby mobilní protipovodňové stěny na Jiráskově nábřeží a v Plzeňské ulici. Cvičit se bude v úterý 29. dubna 2014 od 7.00 do 17.00 hodin.

„Postaven bude přibližně jeden kilometr zábran od Nového mostu až po Nerudovu ulici. V uvedenou dobu bude daný úsek nábřeží včetně souběžné cyklostezky úplně uzavřen s výjimkou vozidel MHD, které tudy budou projíždět bez omezení. Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu zůstane otevřena,“ poznamenal primátor Juraj Thoma.

Nácvik budou provádět pracovníci magistrátu, dobrovolní hasiči, příslušníci Hasičského záchranného sboru, Celní správy, strážníci městské a příslušníci státní policie. Celkově se do stavby stěny aktivně zapojí asi osmdesát osob.