Strategický plán definuje priority města

Zastupitelstvo města schválilo koncept Strategického plánu města České Budějovice (SPM). Tento významný dokument zpracovaný firmou KP projekt se zaměřuje na střednědobé plánování, konkrétně na roky 2008 až 2013 a jeho cílem je definovat především hlavní rozvojové priority města, které jsou pro jeho rozvoj nejpotřebnější. "Už dnes je ale zřejmé, že řada navrhovaných aktivit  bude vyžadovat delší období realizace, konkrétně mám na mysli  projekty v oblasti dopravy,"poznamenal předseda Výboru pro strategické plánování a rozvoj Vladimír Zdvihal (ČSSD).

České Budějovice – město přívětivé pro život

 

Základním smyslem realizace SPM je dosažení toho, aby se České Budějovice  staly ekonomicky prosperujícím a dopravně dostupným městem s rozvíjejícím se kulturně společenským a vzdělanostním centrem Jihočeského kraje, městem pečujícím o svoji historii, tradici, vzhled a životní prostředí, městem příjemným pro kvalitní a bohatý život a v neposlední řadě i tím městem, které stojí za to navštívit.

 

K naplnění této vize by měly směřovat strategické cíle obsažené ve čtyřech prioritních osách (A-D) s jejich programy realizace, které obsahují konkrétní úkoly a projekty.

A –Program pro dostupnost a mobilitu – dopravní napojení města, průjezdnost, preference MHD, parkování, omezení negativních vlivů dopravy

B – Program pro kvalitu života – moderní, přitažlivé a bezpečné město, s pestrou nabídkou kvalitního bydlení, vzdělávání, práci a trávení volného času

C – Program pro ekonomický rozvoj – město pro podnikání, vzdělávání a cestovní ruch

D – Program pro životní prostředí – město atraktivní a upravené, s kvalitním  prostředím a péčí o něj

"Strategický plán vznikal na základě objektivních analýz a průzkumů, za účasti odborné i občanské veřejnosti. Byl průběžně zveřejňován na webových stránkách města, kde je i jeho konečná podoba (odkaz Strategický plán). V podobě konceptu byl schválen proto, že musí ještě projít procesem posouzení vlivu koncepcí na životní prostředí  (SEA).  Ten by měl být dokončen v červnu 2008 a poté bude  předložen zastupitelstvu ke konečnému schválení. SPM je a nadále bude dokumentem otevřeným, přístupným k dalším připomínkám a podnětům veřejnosti. Průběžně budou zveřejňovány i přehledy o stavu plnění SPM,"dodává Vladimír Zdvihal.