Strategický plán města České Budějovice

V rámci zpracování strategického plánu dojde k identifikaci klíčových oblastí, na které by se měly zaměřit aktivity všech zapojených aktérů s cílem využít hlavních rozvojových potenciálů, nebo naopak odstranit klíčové limity, které rozvoji města brání. Navržené aktivity by se navíc měly soustředit do několika nejdůležitějších priorit tak, aby disponibilní zdroje byly využity co nejefektivněji.

Tisková zpráva