Strategický plán města České Budějovice 2008 - 2013

Příznivá situace v dopravě, zdravé životní prostředí či kvalitní a dostatečné služby pro občany, to jsou jen některé z charakteristik, kterými se chce jistě pyšnit každé město. Nejinak je tomu v Českých Budějovicích. Aby představy o dalším směřování naší metropole dostaly konkrétní obrysy, zadalo statutární město zpracování nového strategického plánu, který ukáže na hlavní směry rozvoje v dalších letech.

Současně s přípravou Strategického plánu města byl připravován i tzv. Integrovaný plán rozvoje města, který tvoří pomyslný most mezi konkrétními projekty a možnostmi financování ze strukturálních fondů Evropské unie.

Finální podobu Strategického plánu města České Budějovice 2008 - 2013 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 160/2008 ze dne 4.9.2008:

  1. Strategický plán města České Budějovice
  2. Realizace Strategického plánu města České Budějovice (příloha č.1)

Související informace :