Strategický plán určí priority i cíle

 

Strategický plán Českých Budějovic na období 2017 – 2027 postoupil do fáze zpracování vstupních analýz. Ty budou sloužit jako základ pro rozhodování o volbě priorit, na které by město mělo soustředit svoji pozornost.

Ve spolupráci se zpracovatelem Cassia Development & Consulting, s.r.o. a Jihočeskou hospodářskou komorou bylo zahájeno hned několik průzkumů, které se týkají  podnikatelského prostředí, místních obyvatel i lidí, kteří sem dojíždějí za prací a také studentů vysokých a středních škol,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Komise pro strategický plán se sešla poprvé 29. listopadu 2016.  „Naším cílem je dosažení takových změn, aby se tu dobře žilo a podnikalo a Budějovice se staly konkurenceschopným a sebevědomím městem. Pro lepší informovanost obyvatel a všech subjektů, jsme zřídili samostatné webové stránky věnované procesu zpracování nového strategického plánu na adrese www.spcb2017.cz, kde budou průběžně zveřejňovány veškeré aktuality i dílčí výstupy,“ upozornil primátor. Druhé pracovní jednání se bude konat  17. ledna 2017. „Půjde o prezentaci hlavních zjištění ze socioekonomické analýzy a provedených průzkumů,“ upřesnil primátor.

Komisi pro strategický rozvoj tvoří představitelé města, zástupci významných firem, ale i menších úspěšných společností, univerzity i obyvatelé. Strategický dokument by měl být hotový v červnu 2017.