Strategie rozvoje kultury - veřejné projednání

Veřejné projednání Strategie rozvoje kultury v Č. Budějovicích se bude konat v úterý 15.10. 2013 od 16.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města (historická radnice, vchod č. 3, 2. patro).

Strategický dokument zpracovává pro město firma PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Podrobné informace o Strategii rozvoje kultury najdete na webu http://www.rozvojkultury-cb.cz