Strážníci chtějí dalšího asistenta

Asistenti prevence kriminality, kteří začali pracovat na Máji loni na podzim, se osvědčili, a tak se jejich počet zvýší ze čtyř na pět.

„Městská policie byla úspěšná v žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality a od Ministerstva vnitra ČR obdrží 816 000 korun, které pokryjí většinu nákladů spojených s fungováním stávající čtveřice asistentů. Vzhledem k dosavadní velmi dobré zkušenosti s jejich prací vypisujeme další výběrové řízení na tuto pozici,“ říká primátor Juraj Thoma s tím, že uchazeči o tento post si mohou pro potřebné podklady a další informace dojít také přímo na kontaktní místo do ulice Václava Volfa 10, kde mají své zázemí asistenti, pracovníci odboru sociálních věcí, Úřadu práce ČR, Salesiánského středisko mládeže a Diecézní charity.

Zájemci o pozici asistenta prevence kriminality mohou svoji žádost zaslat či doručit do 15. 4. 2014 do 12.00 hodin na podatelnu magistrátu na náměstí Přemysla Otakara II. v obálce s označením „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“. Do stejné obálky ještě přidají motivační dopis, vyplněný dotazník a čestné prohlášení, které si mohou stáhnout z webových stránek města či městské policie, dále ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.