Strážníci hledají další asistenty prevence

Dobré zkušenosti s prací dvojice asistentů prevence kriminality, kteří ve městě působí od září letošního roku, vedou k rozhodnutí jejich počet zdvojnásobit. Okruh jejich působnosti by se rozšířil i mimo sídliště Máj, konkrétně například i na Palackého náměstí, Lannovu třídu a Nádražní ulici.

Podrobné podmínky výběrového řízení jsou vyvěšeny na úřední desce. Zájemci o tuto pozici pošlou či osobně doručí do podatelny magistrátu v obálce s označením „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“ vyplněný dotazník, čestné prohlášení a motivační dopis do 16. 12. 2013. Do stejné obálky přiloží i ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

„Požadována je minimálně základní škola – vysvědčení z osmého, respektive devátého ročníku ZŠ, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti,“ uvedl primátor města Juraj Thoma.

 Uchazeči si mohou pro potřebné podklady a další informace přijít i na májské pracoviště do ulice V. Volfa 10, kde mají své zázemí asistenti, odbor sociálních věcí, Úřad práce ČR, Salesiánské středisko mládeže, Diecézní charita a další. V případě zájmu pak bude možné navštívit i služebnu Městské policie v ulici J. Haška 2, kde přihlášky do výběrového řízení a informace obdrží od Mgr. Václava Supa, tiskové mluvčího městské policie (tel. 387 021 534).