Strážníci i veřejnost se mohou těšit na nové zázemí

Ve dvoře areálu městské policie v ulici Jaroslava Haška vznikne nová budova s výcvikovými prostory pro strážníky. Souběžně dojde k rekonstrukci stávající budovy městské policie, součástí modernizace bude i zcela nový dispečink. Na projektové dokumentaci pro sídlo městské policie se již pracuje.

„Rekonstrukce bude opravdu důkladná, bude se týkat nejen dispečinku, ale i kancelářských prostor včetně přestupkového oddělení pro veřejnost, školicích prostor, šaten i jídelny. Zázemí pro tělesnou přípravu strážníků se přesune do nové budovy ve dvoře areálu, kde vzniknou tělocvična a posilovna se šatnami a umývárnami. Součástí zadání je i dopravní hřiště na střeše nové budovy o rozměrech 20 x 16 metrů a přednášková místnost pro veřejnost, protože prevence je důležitou součástí činnosti městské policie,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

V srpnu město podepsalo s vybranou firmou smlouvu o dílo, která jí ukládá zpracovat projekt od dokumentace pro územní rozhodnutí až stavební povolení po dokumentaci pro provádění stavby. Cena projektu činí 4,2 mil. korun bez DPH. Žádost o územní rozhodnutí bude podána do čtyř měsíců od podpisu smlouvy, tedy do poloviny prosince. Termín pro zpracování dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o něj jsou tři měsíce poté, co územní rozhodnutí nabude právní moci.

„Předpokládáme tedy, že rekonstrukce začne v příštím roce, až vysoutěžíme dodavatele stavby. Hotovo by mělo být v roce 2022. Stavba bude probíhat na etapy za plného provozu, aby nebyla narušena činnost městské policie,“ doplnil primátor Svoboda.

Upozornil, že město usiluje o získání budovy bývalého okresního ředitelství Policie ČR s průčelím do Pražské třídy, která se však zadním traktem dotýká právě areálu městské policie – a také areálu městské společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice. „Propojením všech tří pozemků by tak mohl vzniknout ucelený prostor se zajímavým urbanistickým potenciálem,“ dodal primátor.