Studentský parlament

Studentský parlament města České Budějovice byl dne 4. 9. 2020 rozpuštěn z důvodu pandemie COVID-19. Na základě Statutu studentského parlamentu čl. 5 odst. 1 – „Nekoná-li se jednání parlamentu do šesti měsíců od termínu posledního uskutečněného jednání, parlament se uplynutím této doby rozpouští, a to až do doby rozhodnutí Rady města o jeho opětovném ustavení“.

STATUT Studentského parlamentu města České Budějovice

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD Studentského parlamentu města České Budějovice

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Studentského parlamentu - 26. března 2019

Zápis z 2. zasedání Studentského parlamentu - 22. května 2019 ve 14.00 hodin

Zápis z 3. zasedání Studentského parlamentu - 14. října 2019 

Zápis ze 4. zasedání Studenstského parlamentu 4. března 2020

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 12. 10. 2020.