Světelná signalizace Levobřežní třída u Tesca - porucha semaforů - upozornění

 

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 došlo k poruše u rozvaděče elektrické energie na Levobřežní třídě a semafory na křižovatce u Tesca jsou od té doby mimo provoz. Práce na výměně rozvaděče napájení byly neprodleně zahájeny a dnes odpoledne by mělo být světelné signalizační zařízení uvedeno do běžného provozu. Žádáme řidiče, aby v tomto úseku věnovali řízení zvýšenou pozornost.