Svoz odpadů o vánočních svátcích

  • Svoz komunálního odpadu 

Svoz odpadu bude vždy od 6.00 do 22.00 hodin, ale může se stát, že do některé lokality přijedou vozy i v jiném čase, než je běžné.

 

  • Svoz separovaného odpadu

Odpad bude svážen podle platného harmonogramu a opět bude posílen svoz nádob na plast, papír i sklo zejména na sídlištích. Naplněnost jednotlivých nádob bude monitorována a plné kontejnery budou operativně, dle aktuálních možností, vyváženy.

 

  • Sběrné dvory na území města budou uzavřeny

v úterý 24. 12. 2019

ve středu 25. 12. 2019

ve čtvrtek 26.12. 2019

ve středu 1. 1.2020

 

  • Svoz vánočních stromků

Bude zahájen 2. 1. 2020 a ukončen 18. 2. 2020 podle harmonogramu:

 

Pondělí – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Úterý – Suché Vrbné, Třebotovice, Kaliště, Nové Vráto, Husova kolonie

Středa – střed města, Pražské předměstí, Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory, Nemanice

Čtvrtek – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Pátek – Rožnov, Nové Hodějovice, Mladé

 

  • Svoz odpadkových košů

Jako každoročně bude v době svátků tj. od 28. 11. 2019 do 6. 1. 2020 posílen svoz košů v centru města a na náměstí Přemysla Otakara II.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 17. 12. 2019.