Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků začal 2. ledna a skončí 18. února 2019. Stejně jako v minulých letech jej zajišťuje společnost FCC České Budějovice. Občané mohou symboly Vánoc odkládat u stanovišť odpadových nádob, odkud budou stromky sváženy dle harmonogramu, nebo je odnášet či odvážet do sběrných dvorů. Stromky budou posléze hromadně štěpkovány, a takto vzniklý materiál bude odvezen k dalšímu využití, zejména jako součást biomasy pro výrobu tepla v zařízení k tomu určených. Štěpky, které nelze využit pro výrobu tepla, poslouží jako technologický materiál pro rekultivaci kalojemů.

 

Harmonogram:

 

 

Po – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Út – Suché Vrbné, Třebotovice, Kaliště, Nové Vráto, Husova kolonie

St – střed města, Pražské předměstí, Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory,   

        Nemanice

Čt – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Pá – Rožnov, Nové Hodějovice, Mladé

 

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 4. 1. 2019.