Sympozium k 10. výročí úmrtí Josefa P. Ondoka

Na významného teologa, kněze, vědce, biologa a milovníka humoru J. P. Ondoka zavzpomíná 8. listopadu na půdě teologické fakulty řada osobností.

Kdy: v pátek 8. listopadu od 9 hodin

Kde: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Kněžská 8, přízemí, posluchárna č. 3

Program:
9:00 Slavnostní zahájení- přivítání účastníků, akordeonová interpretace: F. Angelis: Impasse (1. věta Allegro ritmico)
- slovo děkana TF a rektora JU
- představení fakultní knihovny, akt pojmenování (Knihovna Josefa Petra Ondoka) 
- akordeonová interpretace: J.S. Bach, Preludium a fuga Cis dur
9:30 – 10:00 Karel Skalický: „Vítej mezi námi, Petře“
10:00 – 10:30 Jan Květ: J. P. Ondok jako vědec Botanického ústavu v Třeboni
10:30 – 11:00 Jan Pokorný: Poslání vědy dříve a dnes, aneb Co bych potřeboval s Petrem probrat nyní
11:00 – 11:15 Diskuze
11:15 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:00 Tomáš Cyril Havel: J. P. Ondok – řeholník v čas akomunitním
12:00 – 12:30 Jiří Hanuš: Muklovství: proměna „kněžského typu“?
12:30 – 12:45 Diskuze
13:00 Zakončení

V průběhu celého sympozia budou v prostoru přízemí probíhat: výstava dosud nepublikovaných fotografií a tvorby J. P. Ondoka, výstava Ondokových publikací a některých pracovních materiálů, výstava obrazů
 
  

Životopis J. P. Ondoka

Josef Petr Ondok se narodil v roce 1926 v jihočeských Mydlovarech. Maturoval na gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Studoval teologii v brněnském semináři a filosofii na Masarykově univerzitě. Po zrušení seminářů v roce 1950 dokončil teologii soukromě a v roce 1951 byl vysvěcen na kněze. Ve stejném roce byl v komunisty vykonstruovaném procesu „Bárta a spol.“ obviněn a odsouzen za údajnou velezradu. Propuštěn byl o dvanáct let později.

Po amnestii pracoval jako stavební dělník v JZD Mydlovary a od roku 1966 jako technik v Botanickém ústavu akademie věd v Třeboni. Od roku 1991 učil na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, a to rovných dvanáct let.

Napsal více než stovku přírodovědeckých prací a studií, dvě desítky filosofických a teologických článků a několik knih: Důkaz nebo hypotéza Boha?; Člověk a příroda. Hledání etického vztahu; Bioetika; Bereme smích vážně?; Čmelák asketický. Úvahy o křesťanské spiritualitě a poslední vydanou Muklovský Vatikán.