Talentované děti ocení náměstek

 

Osm českobudějovických talentovaných dětí dostane odměnu za dosažené úspěchy na národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách za rok 2015. V pondělí 9. listopadu ve 13.00 hodin  je v obřadní síni radnice slavnostně přivítá náměstek primátora Jaromír Talíř a předá jim finanční dary v celkové výši 60 tisíc korun.

"Výběr oceněných schválili radní na základě doporučení kulturní komise. Jedná se o osm šikovných dětí, které se na případnou profesionální dráhu teprve připravují, někteří z nich na místní konzervatoři, v ZUŠ Bohuslava Jeremiáše či SZUŠ Zavadilka. Jedna dívka působí v Mažoretkovém klubu Panenky. Město už několik let tímto způsobem podporuje nadané jednotlivce a vyjadřuje tím uznání za jejich píli a někdy i odříkání, kterým musejí projít, aby se úspěch dostavil,“ říká náměstek primátora Jaromír Talíř.