Technický pracovník/pracovnice oddělení plánování, řízení a strategie dopravy na odboru dopravy a silničního hospodářství - doba neurčitá

Veřejná výzva

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 pracovní pozice dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
 pozice -  technický pracovník/pracovnice oddělení plánování, řízení a strategie dopravy na odboru dopravy a silničního hospodářství – doba neurčitá

Místo výkonu práce: území města České Budějovice
    a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu:    

ihned po výběrovém řízení

Kvalifikační předpoklady:    

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - vysokoškolské vzdělání /dopravního nebo stavebního směru/

Platová zařazení:         

tarifní třída 10                          
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/
                                
Další požadavky:      

-  vysoká úroveň osobního vystupování, potřebná pro samostatné jednání s občany, s investory a projektanty, spojená s odbornou znalostí
-    vedení správních a stavebních řízení, spojená s odbornou znalostí
-    znalost správního řádu č. 500/2004 Sb. v platném znění
-    znalost Stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění
-    znalost zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
-    znalost zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu v platném znění
-    znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
-    znalost odborných a právních předpisů souvisejících s řízením a organizací dopravy vítána
-    znalost práce na PC na vyšší úrovni


Benefity: 

-     stravenky           
-     flexi pasy
-     příspěvek na dovolenou
-     příspěvek na dětské tábory
-     rekreační zařízení na Nové Peci
-     příspěvek na penzijní připojištění
-     indispoziční volno

Přihláška musí obsahovat:     

-    žádost o jaké místo se ucházíte
-    vyplněný osobní dotazník
-    životopis s průběhem praxe 
-    doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
-     výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák. č. 312/2002 Sb. ne starší než 3 měsíce
-     poučení o ochraně osobních údajů

Informace:           

Ing. Jaroslav Mráz – vedoucí odboru , tel.: 386804401
Ing. Veronika Kymlová – personální oddělení, tel.: 386802004

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 20.03.2024.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: 
    
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II 1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis
vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu