Úřední deska

-Technologický park II. etapa - Na Světlících, České BudějoviceRozhodnutí - stavební povolení

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

Technologický park II. etapa - Na Světlících, České Budějovice

na pozemku parc. č. 1155/1, 1155/4, 1155/15, 1168/2, 1168/8, 1168/15, 1171/2 v katastrálním území České Budějovice 4.

 

Vyvěšeno: 
22.09.2022 - 10.10.2022