Tématický IPRM

Tematický IPRM si klade za cíl zlepšit prostředí města pomocí plošné rekonstrukce komunikací včetně vodovodů, kanalizací a dalších rozvodů, dále zelených prostranství a ploch pro rekreaci a volnočasové aktivity

Tématický IPRM ke stažení ve formátu PDF

Prezentace Tématického IPRM (samostatná příloha) ve formátu PDF   

 

Projekty

Rekonstrukce letní plovárny

/ projekt města / závazná část / Více

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM

/ projekt města / závazná část / Více

Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa

/ projekt města / nezávazná část / Více

Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné

/ projekt SK vodní slalom ČB / nezávazná část / Více

Město a voda

/ projekt města / nezávazná část / Více

Hrajeme si každý den

/ projekt města / závazná část / Více

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)

/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) / Více

Zanádražní komunikace – 4. etapa

/ projekt města/závazná část / Více