Tradiční příchod Tří králů do Českých Budějovic

V katedrále sv. Mikuláše dnes proběhlo zahájení charitní akce Tradiční příchod Tří králů do Českých Budějovic. Úvodního slova se ujali primátor města Jiří Svoboda a ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout. Světící biskup českobudějovický a prezident Charity ČR Pavel Posád následně požehnal všem koledníkům a návštěvníci si společně zazpívali několik koled.

Stránka byla upravena 3. 1. 2019.